Hoe lees je een prentenboek voor? Drie voorleesmanieren onder de loep

De wereld van het jonge kind | Full-text | Femke van der Wilt, Hieke van Til, Rianne Hofma, Claudia van Kruistum, Chiel van der Veen

In het kleuteronderwijs is het voorlezen van prentenboeken een dagelijks terugkerende activiteit. Tijdens een schooljaar worden er dan ook heel wat prentenboeken versleten. Maar hoe kun je een prentenboek nu het best voorlezen? Stel je wel of geen vragen tijdens het lezen? En wat doe je als het boek uit is? In dit artikel lees je hoe je één prentenboek op drie verschillende manieren kunt voorlezen en wat het effect daarvan is op de taalvaardigheid van kleuters.

Mindmap van prentenboek

Didactief | Full-text |  Femke van der Wilt, Claudia van Kruistum, Menno van der Schoot, Chiel van der Veen

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar het effect van mindmappen bij kleuters. Gaat hun taalvaardigheid sterker vooruit als ze samen met de leerkracht mindmaps maken van het voorgelezen verhaal?

MODEL2TALK: An intervention to promote productive classroom talk

The Reading Teacher | Chiel van der Veen, Femke van der Wilt, Claudia van Kruistum, Bert van Oers, Sarah Michaels

This article describes an intervention – the MODEL2TALK intervention – that aims to promote young children’s oral communicative competence through productive classroom talk. Productive classroom talk provides children in early childhood education with many opportunities to talk and think together. Results from a large-scale study show that productive classroom talk has a positive effect on young children’s oral language abilities. This is of great importance, as good oral communicative competence is related to later reading comprehension skills and social acceptance, and mediates learning, thinking, and self-regulation. How to promote productive talk in your classroom? Start by giving children more space to share their ideas, listen to one another, reason, think together, and reflect on their communicative performance. The examples in this article support teachers to adopt productive talk and move towards a classroom culture in which children think and communicate together.

Nederlandse scholier ongemotiveerd?

LinkedIn blog | Claudia van Kruistum

“Nergens ter wereld zijn scholieren zo ongedisciplineerd en ongemotiveerd als in Nederland,” berichtte de Volkskrant vorig jaar. Het bericht werd indertijd gretig verspreid en de klachten over Nederlandse leerlingen werden breed gedeeld. In een artikel in De Correspondent van vandaag wordt hetzelfde bericht aangehaald. Maar wat is ervan waar?

De strijd om data

Didactief Online | Claudia van Kruistum

Het is verleidelijk om in het kader van opbrengsten, efficiëntie en effectiviteit op grote schaal gegevens te verzamelen en te koppelen. Als onderzoeken naar deze datasets goed worden uitgevoerd, vertrekkend vanuit duidelijk geformuleerde hypothesen, kunnen ze zeer waardevol zijn voor de onderwijspraktijk. Het vraagt dan ook om moed om de moeilijke weg te bewandelen.

Wat biedt een adaptieve leeromgeving leerlingen en welke rol heeft de leraar daarin?

NRO Kennisrotonde | Full-text | Claudia van Kruistum

Onderzoek lijkt uit te wijzen dat er in potentie leerresultaat wordt behaald wanneer computers als een aanvulling op en niet als een vervanging van leerkrachtinstructie worden gebruikt. Adaptieve, digitale leeromgevingen kunnen enkele taken van leerkrachten overnemen, zoals het afstemmen van de moeilijkheidsgraad van opgaven op het niveau van de leerlingen en het geven van feedback. Er wordt echter meer leerwinst behaald als leerkrachten daarnaast differentiatiestrategieën toepassen, zoals het monitoren van de voortgang, het zoeken naar oorzaken van problemen, het gebruiken van deze informatie om aanvullende instructie te geven, en het creëren van mogelijkheden tot zelfsturing door de leerling.

Teachers and Facebook: Using online groups to improve students’ communication and engagement

Communication Teacher | Fernando da Cunha Júnior, Claudia van Kruistum, Bert van Oers

This paper reports on how teachers, from different cities in Brazil, used groups on Facebook and how communication between teachers and students was affected by using such groups. This study is framed under the Cultural Historical Activity Theory (CHAT) perspective, and is conceived from a methodological background that invites participants to collaborate during the research. We examined posts from the groups on Facebook from February/2013 to June/2014 by a qualitative approach, including some quantification of part of the data, and analysed responses to a questionnaire for teachers by the end of the research. Our findings suggest the teachers used the groups for different purposes, which lead to an improvement in communication between teachers and students – online and in-classroom – and in students’ engagement in the classrooms.

The effect of productive classroom talk and metacommunication on young children’s oral communicative competence and subject matter knowledge: An intervention study in early childhood education

Learning and Instruction | Chiel van der Veen, Langha de Mey, Claudia van Kruistum, Bert van Oers

The aim of the present study was to investigate the effect of productive classroom talk and metacommunication on the development of young children’s oral communicative competence and subject matter knowledge. This study can be characterized as a quasi-experimental study with a pre-test-intervention-post-test design. A total of 21 teachers and 469 children participated in this study. 12 teachers were assigned to the intervention condition and participated in a Professional Development Program on productive classroom dialogue. Multilevel analyses of children’s oral communicative competence pre- and post-test scores indicated that our intervention had a significant and moderate to large effect on the development of young children’s oral communicative competence. No significant effects were found for children’s subject matter knowledge. The results of this study suggest that dialogically organized classroom talk is more beneficial than non-dialogical classroom talk for the development of children’s oral language skills.